Kogegrej | Se det store udvalg!

Gourmet i det fri

På alle vore ture i det fri er kogegrejet en væsentlig del af oppakningen. Og det uanset, om det er enkelt dag i skoven for at kigge på fugle, vandreturen på fjeldet, søndagsturen i kajakken eller iført sine waders på jagt efter kystens havørreder. Kogegrejet er vores køkken i det fri!

Og kogegrejet skal passe til éns behov. Den fugleinteresserede har måske mest gavn af et hurtigt gasblus, medens bjergbestigeren, der begiver sig op i den tynde luft, hvor lufttrykket er meget lavt, har brug for en effektiv benzinbrænder, som ikke svigter uanset temperatur og lufttryk.

Men hvilken type brænder skal jeg så vælge? Som udgangspunkt findes der tre type brændere, nemlig spritbrænderen, gasbrænderen og benzinbrænderen. Spritbrænderen, som fx Trangias klassiske brænder, udmærker sig ved, at selve brænderen er meget let og sikker at have med at gøre. Lidt køkkensprit i brænderen og en tændstik til, ja, så er man faktisk i gang. Endvidere er sprit et billigt brændstof, der er til at skaffe i hele Skandinavien. Desværre er forbrændingen af sprit ikke fuldstændig, hvilket afstedkommer en del sod på gryder og pander - med længere tids rengøring og sorte fingre til følge! Sprit brænder ikke ved en særlig høj temperatur, så kogetiden for en liter vand er ret lang.

Gasbrænderen er ligeledes nem at betjene og brændstoffet vejer ganske beskedent. Forbrændingen sker ved en noget højere temperatur, hvilket betyder en kogetid på ca. 1/3 af spritbrænderen. Desuden er forbrændingen faktisk så ren, at man slipper for sod på gryder og fingre. Og så er det nemt at regulere flammens styrke og dermed varmen. Gas bliver flydende ved lavere temperaturer og det er et problem i stærk kulde. Flere af Primus' brændere brænder dog også flydende gas. Vær i øvrigt opmærksom på, at gas pga. trykket aldrig må medtages i flyveren! 

Benzinbrænderen (eller multibrænderen) fra fx Primus eller MSR brænder snart sagt alle typer fossile brændstoffer, lige fra lampeolie og diesel til 98 oktan blyholdig benzin. Det betyder, at du kan bruge denne brænder overalt. Benzinbrændere skal forvarmes for at opnå tilstrækkeligt tryk på brændstoffet inden det når dysen, så processen er alt i alt lidt mere tidskrævende. Desuden vil forbrændingen være noget uren og sod på kogegrejet kan ikke undgås. Effektiviteten er i gennemsnit det samme som for gasbrændere.

Læs mere

Sorter efter:

Antal produkter: 0